Doda Agencija za prevođenje, konsalting i druge usluge Sudski tumač za engleski jezik: Prevodi svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa overom sudskog tumača sa i bez overe sa srpskog jezika na engleski ili obratno. - prevodi i overa ličnih dokumenata za izdavanje turističkih i iseljeničkih i poslovnih viza (krštenice/izvodi iz matičnih knjiga, venčanice, umrlice, državljanstva, vozačke dozvole, lekarski nalazi, izjave i saglasnosti, rešenja i presude, uverenja MUP-a o neosuđivanju i nekažnjavanju), diplome, svedočanstva, prevod ocena i potvrde o redovnom školovanju, o zaposlenju, visini plate, o stanju na računu u banci, plaćenom porezu kao  i - prevodi i overe poslovnih dokumenata (registracija privrednih društava, statuti, punomoćja, ugovori, garancije, licence, sertifikati, bilansi uspeha, završni računi), carinskih deklaracija - Konsekutivno prevođenje na poslovnim sastancima, venčanjima. - Overe dokumenata u sudu i opštini. - Prevođenje tenderske dokumentacije - Prevodi iz oblasti građevinarstva, prava, obrazovanja -prevodi planova i programa, curriculum-a, transkripta uz svedočanstva i dr., farmacije, medicine, mašinstva, elektrotehnike i dr. - Lektorisanje tekstova na srpskom i engleskom jeziku - Izrada i formatiranje CV Mogućnost dostavljanja i preuzimanja dokumentacije elektronskim putem ili brzom poštom u zemlji i inostranstvu © Doda 2009-2011